Kontakty

   green-document-icon  
Prevádzka    Fakturačná adresa  
       
MiniM s.r.o.      MiniM s.r.o.  
Vrbovská cesta 46    Mliekarenská 22/A  
921 01 Piešťany

  921 01 Piešťany

 

 

 green-case-kufr  green-user-icon  green-mail-icon  
       

Vedenie spoločnosti

Daniel Sýkora

sykora@minim.sk

+421908904426

     

Objednávky, fakturácie

Júlia Remeňová

kalendare@minim.sk

+421918607677

 

Mária Mesáková

obchod@minim.sk

+421908638897

Služby (gravírovanie, laser, razba)

Anton Toplanský

minim@minim.sk

+421905439883


IČO: 36270253
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16926/T
Bankové spojenie : UniCreditBank - SKK Piešťany
SWIFT : UNCRSKBX
IBAN : SK83 1111 0000 0066 2523 8008
Číslo účtu : 6625238008/1111

 

 green-search-lupa

 kontakty-vstupminim